Menü

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

 

profifuga.hu webshop

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) kibocsátója:

Optima Forma Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban Optima Forma)

H-1044 Budapest, Ezred u. 2. B/5

cégjegyzékszám: 01-09-067065

adószáma: 10353550-2-41

működési engedély száma: 4410 (Bp. IV. ker. Önkormányzat)

képviseli: Járó György ügyvezető

A jelen ÁSZF a „profifuga.hu” néven működtetett webes értékesítési felületre (továbbiakban webshop) vonatkoznak. Az ÁSZF az Optima Forma és az elektronikus szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek (a továbbiakban Ügyfél) jogait és kötelezettségeit szabályozzák.

Az Optima Forma Kft. jogosult a jelen ÁSZF feltételeit bármikor módosítani. A módosítás a webshop felületen történő közzététellel egyidejűleg lép hatályba. A már folyamatban lévő Megrendelésekre nem vonatkozik.

 Az Optima Forma elérhetőségei:

Székhely és iroda: 1044 Budapest, Ezred u. 2. LOGIN Business Park, B/5 épület

Üzleti órák: hétfő-csütörtök: 8.00-16.00 óráig, péntek: 8.00-14.00

Tel: (1) 430-3090

Fax: (1) 430-2926

E-mail: info@profifuga.hu

Vevőszolgálat: (1) 430-2920

 Az Ügyfelek köre

A webshop felületen Ügyfél lehet bármely, adószámmal rendelkező belföldi székhelyű vállalkozás, akivel az Optima Forma korábban, más termékkörök (purhabok, tömítők, ragasztók) kereskedelmét érintő, forgalmazási megállapodást kötött*, amennyiben a webshop felületen érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, elfogadja az Optima Forma Adatkezelési tájékoztatójában (profifuga.hu) rögzítetteket és a Megrendelés teljesítéséhez szükséges egyéb feltételeket teljesíti. Az Ügyfél a maga ügyletkötési képességét, jog- és cselekvőképességét magával a regisztrációval visszavonhatatlanul elismeri és igazolja, illetve kijelenti, hogy a jelen szerződéses jogviszonyban nem minősül fogyasztónak, ezt az Optima Forma semmilyen egyéb formában a továbbiakban nem vizsgálja.

 * Az Optima Forma felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy a profifuga.hu webshop felületen leadott rendelések esetében a hivatkozott, korábbi megállapodásban rögzített kondíciók, kedvezmények és az esetleges egyéb forgalmi megállapodások NEM érvényesek.

Regisztráció

A webshop nyitó oldalán található Belépés menüpont alatt, az ott található „Hozz létre saját fiókot” kerülhet sor a regisztrációra.

A Regisztráció jóváhagyását követően az Ügyfél lehetőséget kap a rendelésének leadására. Ezt követően, az Optima Forma a rendelést befogadja, a rendelést visszaigazolja és annak teljesítését megkezdi.

A későbbiekben az Ügyfél a webshopba az általa regisztrált email címmel (mint azonosító) és az általa beállított jelszó használatával léphet be és adhatja le újabb rendeléseit.

Ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely okból hozzáférhetővé válik, az ebből eredő esetleges károkért az Optima Forma nem felel.

A webshopban kínált árucikkek azonosítása

Az adott árucikknél található hivatkozások megnyitásával az Ügyfél eljut az árucikkek bővebb ismertetéséhez, a részletes Műszaki leírásához és Biztonsági adatlapjához, a termék fotójához. Ha a vásárlás előtt az árucikkekkel kapcsolatban kérdése merülne fel, az Optima Forma Vevőszolgálata tájékoztatást ad az Ügyfeleknek, e-mailben vagy telefonon.

A webshopban kínált árucikkek ára

Az árucikkek mellett feltüntetésre kerül a nettó és az ÁFA összegével emelt bruttó ár is. Ezek aktuális, az adott rendelésnél alkalmazott árak. Az OPTIMA FORMA fenntartja az árucikkek árainak változtatási jogát. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

Az árucikkek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

A szállítás költsége

A szállítás költsége a rendelési értéktől függ.

Nettó 30.000,- (bruttó 38.100,-)  és 50.000,- (bruttó 63.500,- Ft) rendelési érték között a szállítási díj 1.200,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 1.524,- Ft. A fuvardíj összegét a webshop a rendelés véglegesítése előtt a rendeléshez hozzáadja, erről az Ügyfelet egyértelműen értesíti.

Nettó 50.001,- (bruttó 63.501,-) Ft rendelési értéktől szállítási díjat az OPTIMA FORMA nem számít fel.

Szerződés

A Szerződés akkor jön létre, amikor az OPTIMA FORMA az Ügyfél megrendelését visszaigazolja.

(Megj: A Megrendelés visszaigazolása nem egyenértékű a megrendelés beérkezésének visszaigazolásával!)

Az Ügyfél a Megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért az Optima Formát felelősség nem terheli.

A rendszer automatikus üzenetet küld az Ügyfélnek a Megrendelés feladását követően.

Minimális rendelési érték

A minimális megrendelési érték nettó 30.000,- (bruttó 38.100,-) Forint.

Megrendelés visszaigazolása

Optima Forma az Ügyfél megrendelésének befogadása után írásos, tételes rendelés visszaigazolást küld a regisztrációnál megadott email címre.

A Megrendelés visszaigazolás elküldését megelőzheti az Ügyféllel történő elektronikus vagy telefonos kapcsolatfelvétel, amennyiben valamely körülmény (hiányzó vagy nem egyértelmű adatok, készlethelyzet, szállítási határidő egyeztetése, stb.) ezt indokolttá teszi.

Szerződés

A Megrendelés Optima Forma általi visszaigazolásáról* szóló e-mail üzenet elküldésével létrejön az Optima Forma és az Ügyfél közötti Szerződés, magyar nyelven. A Szerződés írásba foglalt Szerződésnek minősül, azt Optima Forma iktatja, és annak létrejöttét követő három évig megőrzi, az Ügyfél külön kérésére az Ügyfél számára elektronikus úton megküldi.

 *Nem egyenértékű a megrendelés beérkezését visszaigazoló automatikus e-mail üzenettel!

 Kommissiózás, csomagolás

A webshop felületen feltüntetett árak magukban foglalják a komissiózás (árucikkek összeválogatása és rendezése) és az Optima Forma által szokásosan használt csomagolóanyagok költségét, beleértve a szakszerű címkézést és az árukísérő okmányok elkészítését és csatolását.

A Szerződés teljesítése

Optima Forma a megrendelt és visszaigazolt áru készleten lévő részét saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével kiszállítja. A készleten nem lévő áru megrendelése esetén az Optima Forma szóban vagy írásban egyezteti az Ügyféllel az igénye fenntartását. Az Optima Forma fenntartja a jogot, hogy a megrendelt mennyiséget logisztikai okokból több részletben szállítsa le. (Az ebből esetlegesen felmerülő többlet költség az Optima Formát terheli.)

A szállítási cím az Ügyfél által a Megrendelésben erre a célra megadott cím. Ez a cím csak a Magyar Köztársaság területén található cím lehet.

A megrendelt árut az Ügyfél a megrendelés leadásánál a megfelelő szállítási mód kiválasztása mellett személyesen is átveheti az Optima Forma Kft. székhelyén (1044 Budapest, Ezred u. 2. LOGIN Business Park, B/5. épület) munkanapokon 9.00-11.00 h között, előre egyeztetett időpontban.

Fizetés

A fizetés módja a webshop által felkínált lehetőségek közül, az Ügyfél által kerül kiválasztásra.

Számlázás

A számla a regisztrációnál megadott vevő és címadatok felhasználásával a megrendelés teljesítésével egyidőben kerül kiállításra és a regisztrációs e-mail címre, kizárólag e-mailben kerül elküldésre.

Szállítási határidő:

A kiszállítás az ellenérték megfizetésének napjától számított legkésőbb 3. munkanap.

A kiszállítás munkanapokon reggel 8 és délután 17 óra között történik. Meghatározott időpontra (órára) történő kiszállítást az Optima Forma nem vállal. Az Ügyfél köteles az áru átvételére saját hatáskörben úgy felkészülni, hogy az az áru megérkezésekor semmiféle késedelmet ne szenvedhessen. Amennyiben készlethiány, illetve egyéb okból a fenti szállítási határidő nem tartható, az OPTIMA FORMA egyezteti a várható szállítási határidőt az Ügyféllel.

Áruátvétel

Az Ügyfél a kiszállított áru megérkezésekor haladéktalanul köteles a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően reklamációt az Optima Forma nem köteles elfogadni. Amennyiben átvételkor az Ügyfél bármi sérülést, eltérést tapasztal, a szállítmányozó az Ügyfél kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az Ügyfél egyidejűleg az Optima Forma Vevőszolgálatát elektronikus levélben haladéktalanul értesíti.

Az elektronikus levélben jelzett és a jegyzőkönyvben jogosan rögzített hiányokat, károkat, hiányokat az Optima Forma megtéríti az Ügyfél részére.

Panaszok, kifogások, észrevételek

Panaszok, kifogások, észrevételek benyújtására az ÁSZF-ben megadott elérhetőségeken, levélben, e-mailben, kizárólag írásban van lehetőség.

Adatkezelés, adatvédelem

Az Optima Forma az Ügyfelek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és archiválása érdekében tárolja, azokat harmadik félnek nem adja ki, kivéve az adatkezelést -a törvényi előírásoknak megfelelően- végző közvetítő szolgáltatót és a hatósági ellenőrzéseket. Az adatkezelés, adatvédelem további részleteit az Adatkezelési tájékoztató (profifuga.hu) tartalmazza.

Jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával Ügyfél beleegyezését adja, hogy az Optima Forma a rendelkezésére bocsátott adatokat felhasználhatja az adott ügylet státuszának megváltozásával kapcsolatban keletkezett emailek megküldésére, valamint az ügylet lebonyolításának érdekében történő kapcsolatfelvétel esetén.

Biztonság

Az online rendelés leadó felület tűzfalakkal védett információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot.

Az Optima Forma nem felelős semmilyen kárért, amely a webshop felület használata során az Internet használata miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége (vírusvédelem, spyware elleni védelem, biztonsági frissítések).

Jogi klauzula

Az webshop felület működésére az Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a Ptk. szabályait kell alkalmazni. A szerződő felek a felmerülő vitás kérdéseket elsősorban megegyezéssel, békés úton kísérlik meg rendezni.

Budapest, 2021. szeptember 27.

 

Keresés