Menü

Adatkezelési tájékoztató

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az Optima Forma Kft. adatkezelési tájékoztatója a profifuga.hu webshop
értékesítéshez kapcsolódóan

Az Optima Forma Kft üzleti tevékenysége során mindenben megfelel az EU 679/2016 általános adatvédelmi rendelet előírásainak, így üzleti partnereinknél szolgáltatásaink igénybevétele illetve az ezzel összefüggő kapcsolattartás során nem merül fel olyan kockázat, amely az érintettek jogainak érvényesülését befolyásolná.

Az Optima Forma az Érintett által megadott adatokat az Adatkezelés időtartama alatt – ezen adatkezelési cél megszűnéséig –, de legfeljebb az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

Az Optima Forma az Érintett adatainak kezeléséről szóló hozzájárulásának visszavonását követően jogszabályi felhatalmazás alapján jogosult lehet az adatok további kezelésére.
 
Az Érintett az Adatkezelésről az Optima Formától az alábbi elérhetőségeken bármikor tájékoztatást kérhet, kérelmezheti a rá vonatkozó adatokhoz való hozzáférést, kérheti adatai helyesbítését, törlését, illetve esetleges jogsérelem esetén panasszal élhet.

Az Adatkezelő elérhetőségei:
Optima Forma Kft.
1044 Budapest, Ezred utca 2.
E-mail: erdei.monika@optimaforma.hu

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Budapest, 2021. szeptember 1.


Járó György
ügyvezető igazgató
Optima Forma Kft.  

 

      

     

Keresés